* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес регенерації осаджувальної ванни та схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи устаткування, арматури, комунікацій, які обслуговуються; фізико-хімічні властивості сировини та продукту; правила відбору проб; параметри технологічного режиму; правила догляду за устаткуванням.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції технологічного процесу регенерації осаджувальної ванни під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає осаджувальну ванну з прядильних машин та передає регенеровану осаджувальну ванну на прядильні машини. Контролює надходження та передавання осаджувальної ванни у приймальних та напірних барках, температуру осаджувальної ванни у напірних барках, передавання розчинів у відстійник та напірні барки. Відбирає проби на аналіз. Обслуговує приймальні та напірні барки, відстійники та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту.