* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гашення вапна 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гашення вапна 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування; схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила регулювання процесу гашення вапна; вимоги до готової продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гашення вапна для одержання гашеного вапна в апаратах-гасителях продуктивністю понад 300 т вапна за добу. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, за станом та роботою устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.