* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дозування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дозування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим і правила регулювання процесу; види і властивості матеріалів, які змішуються, дозування і правила змішування; державні стандарти на сировину; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, транспортних механізмів на дільниці, яка обслуговується; методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес готування суміші та дозування з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Коректує склад сумішей залежно від технічних вимог до готової продукції. Керує автоматичними дозаторами і настроює їх. Контролює безперебійну роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Обслуговує розтарки, камерні живильники, пневмозасувки, шлюзові живильники, фільтри, циклони для очищення повітря, вентилятори та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Дозування у виробництві каталізатора для отримання дивінілу із спирту. Дозування у виробництві пластика АБС-ПВХ. Дозування у виробництві фенолформальдегідних смол (підчас готування суміші з 10 та більше компонентів).