* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник виробництва хімічних реактивів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва хімічних реактивів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть фізико-хімічних реакцій і процесів на дільниці, яка обслуговується; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і допоміжних матеріалів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує всі стадії технологічного процесу з напрацьовування одного або декількох реактивних продуктів на виробничій дільниці (зокрема у виробництві з радіоактивними і стабільними ізотопами). Самостійно провадить всі операції, у тому числі одну-дві, які зв'язані зі зміною вихідної речовини (галогенування, сульфування, гідроксилування, нітрування, окислення, метилування, відновлення, діазотування, нітрозування, конденсування і перегрупування), а також операції розчинення, фільтрації, віджимання, упарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння, розмелювання, таблетування та інші фізико-хімічні операції відповідно до технологічного регламенту і робочої інструкції. Готує, дозує та завантажує сировину і матеріали в апарати в суворо заданих кількостях. Постійно контролює хід хімічних реакцій за результатами відбору проб і аналізів. Виконує простий ремонт і усуває окремі несправності у роботі устаткування.

Приклади робіт
Приготування натрію етилату і натрію метилату, хлористого водню.