Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Ґрунтувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ґрунтувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес ґрунтування; режим ґрунтування; будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; призначення ґрунтів, їх властивості та взаємодію; вимоги до якості ґрунтування; асортимент продукції, яка виробляється; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ґрунтування на машині або ґрунтувальному аґреґаті або веде процес просочування основи та нанесення пасти, ґрунту, клею, фарби та покриттів інших видів на основу (тканину, неткану основу, папір, плівку) на ґрунтувальному аґреґаті під керівництвом ґрунтувальника вищої кваліфікації. Перевіряє технічну справність ґрунтувальної машини та контрольно-вимірювальних приладів. Розігріває машину, пускає пару в барабани. Розраховує рівень раклі відповідно до заданої товщини шару. Реґулює натяг основи та швидкість її руху, рівномірність та безперервність нанесення покриття, температуру в сушильній камері та зазор між раклею та столом. Усуває згортки, видаляє зайву грундирну масу. Здає устаткування в ремонт, приймає з ремонту. Керує роботою ґрунтувальників нижчої кваліфікації за їх наявністю.

Приклади робіт
Папір - ґрунтування на баритажній машині. Лінолеум гліфталевий, пергамшовий - ґрунтування на агрегаті. Тканини - ґрунтування на машині.