Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Інженер з підготовки газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються підготовки газу; технічні регламенти підготовки газу; правила технічної експлуатації магістральних газопроводів; технологічні схеми установок комплексної підготовки газу і міжцехових технологічних комунікацій; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює експлуатацію, ремонт і обслуговування основного і допоміжного обладнання, агрегатів, систем, комунікацій на установках з підготовки газу. Постійно перевіряє стан обладнання, механізмів, пристроїв, інструменту і ліквідує виявлені недоліки. Перевіряє відповідність термінів технічних оглядів, а також наявність посвідчень на право проведення робіт підвищеної небезпеки. Складає плани і оформлює дозвіл на роботи, які потребують їх оформлення. Виконує у встановлені терміни намічені заходи щодо поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання, апаратури, що встановлені на нових та реконструйованих об'єктах. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію.