* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сиропів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сиропів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництва глюкози або патоки, рецептури, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, ферментних препаратів, допоміжних матеріалів і готової продукції; будову та правила експлуатації випарювального, фільтрувального, дозуючого, холодильного та сушильного устаткування різних типів; методи забезпечення їхньої безперебійної і синхронної роботи; режими охолодження сиропів та сушіння глюкози; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини, ферментних препаратів і допоміжних матеріалів; будову апаратури, електронно-обчислювальної техніки, автоматів, схеми комунікацій, правила їх експлуатації; правила ведення обліку та звітності; правила зберігання та відпускання готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль та забезпечує ведення технологічного процесу одержання глюкозного та патокового сиропів на вітчизняному та зарубіжному обладнанні. Несе відповідальність за додержання технологічного режиму. Забезпечує необхідну якість та вихід глюкози й патоки без наднормативних витрат у виробництві. Пускає та зупиняє основне та допоміжне устаткування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що входять до механізовано-автоматизованої лінії. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу одержання глюкозних та патокових сиропів, а також готової патоки. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу та координування робіт, що виконуються робітниками на лініях виробництва глюкози та патоки.