* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми блочної знесолюючої установки (конденсатоочисток); будову і процес відновлення фільтрів змішаної дії; будову і процес відновлення перепускної спроможності електромагнітних фільтрів; розташування устаткування, призначення засобів вимірювань, сигналізації та автоматичних регулювальників; технологічні схеми установок з корекційного оброблення поживної води, гідразинно-аміачних установок; режими експлуатації гідразинно-аміачних установок; технологічні схеми устаткування баків регенераційних вод і насосного господарства; норми якості основної поживної води; норми якості води системи циркуляційного водопостачання; методику проведення аналізів та розрахунків; властивості хімічних реагентів, які вводяться до конденсатно-поживного тракту, їх дозування; основи теплотехніки; елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки; призначення та принципи роботи автоматичних регулювальників, теплових захистів блокування, сигналізації та засобів вимірювань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес знесолювання турбінного конденсату на блочних знесолюючих установках атомних електростанцій з сумарною потужністю понад 440 тис.кВт (обслуговування блочної знесолюючої установки з реагентним господарством; установки корекції водно-хімічного режиму II контуру (гідразинно-аміачної установки); ведення хімічного аналізу процесів регенерації, здійснення щоденного допуску за нарядами). Обслуговує та забезпечує безперебійну роботу блочних знесолюючих установок, реагентного та бакового господарства, устаткування системи корекційного оброблення поживної води в різних режимах роботи енергоблока, устаткування установки підкислення системи технічного водопостачання. Проводить промивання кулькового завантаження електромагнітних фільтрів; гідроперевантаження фільтруючих матеріалів; виносну регенерацію іонітових фільтрів розчинами лугів, кислот, солей; хімічний контроль технологічного процесу знесолювання та регулювання параметрів процесу за свідченнями засобів вимірювань та результатами хімічних аналізів; корекційне оброблення води II контуру; пуск, зупинки, опресування, випробовування устаткування, перемикання в схемах блочної знесолюючої установки. Контролює технологічні параметри устаткування блочної знесолюючої установки, місцевого щита керування гідразинно-аміачної установки. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Ліквідує аварійні ситуації на устаткуванні, яке обслуговує, в межах своєї компетенції.