* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Головний диригент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією диригента вищої категорії не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; методологію творчого процесу; теорію і практику диригування; основи підготовки сценічного оформлення, режисури, вокального мистецтва та акторської майстерності; досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури; класичний та сучасний репертуар; методику вокальної педагогіки; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та очолює роботу з підготовки та випуску нових та поновлення раніше створених музичних вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень вистав (програм) на стаціонарі, під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм). Диригує оркестром. Веде роботу з композиторами щодо створення нових сценічних творів. Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску вистав (програм), формує склади постановочних груп та виконавців. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання творчих працівників. Працює з виконавцями, оперними та балетними диригентами, надає їм необхідну творчу допомогу. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару. Контролює дотримання творчої та трудової дисципліни художньо-артистичним персоналом, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження та накладення дисциплінарних стягнень. Здійснює роботу із пропаганди досягнень музично-драматичного мистецтва, впровадження нових форм творчої діяльності.