Категорія - Робітники |  Галузь - Хіміко-фотографічні виробництва
Інструкція для посади "Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера плівки, розчинів і фільмових матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси виготовлення вихідних фільмових матеріалів; основи технології та техніки кінопроекції; основи технології кіновиробництва; способи запобігання виробничому браку; класифікацію видів браку, причини його виникнення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює технічну та фотографічну якість кольорових фільмових матеріалів: проміжних позитивів, контратипів, контрольних копій, поточного 35 мм негатива та позитива. Контролює якість звучання, синхронність, щільність оптичних та рівень магнітних фонограм. Контролює кольорові фільмокопії, які передбачені на експорт. Контролює широкоформатні фільмокопії та 35 мм фільмокопії на підвищеній швидкості кінопроекції. Заміряє сенситометричні показники та геометричні параметри фільмових матеріалів. Контролює технічний стан всіх видів фільмових матеріалів у процесі використання та після реставрації. Провадить огляд-перевірку на екрані еталонної або спробної копії фільму. Визначає технічний стан плівки та якість перфорації. Підклеює захисні кінці. Заповнює супровідну документацію про якість ролика кіноплівки. Відбраковує дефектні місця. Проводить монтаж кінофільмів з виправлених частин і перевіряє їх на екрані.