Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор лінії приготування шоколадної маси 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії приготування шоколадної маси 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему й режим оброблення шоколадних мас в умовах безперервно-потокового виробництва із застосуванням рецептурно-змішувальних станцій з автоматичним керуванням; будову та правила експлуатації устаткування рецептурно-змішувальної станції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування шоколадних мас на рецептурне-змішувальних станціях з автоматичним керуванням. Забезпечує дотримання технологічного режиму, безперебійну роботу машин та механізмів, що входять до складу рецептурно-змішувальних станцій. Контролює дотримання технічних і технологічних параметрів роботи устаткування, якість оброблення шоколадних мас на всіх стадіях виробництва: дозування, змішування, вальцювання, розведення, гомогенізації.