Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Інженер з впровадження нової техніки та технології I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з впровадження нової техніки та технології II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань впровадження нової техніки та технології; перспективи технічного розвитку виробництва; технологію гірничого виробництва, правила експлуатації гірничошахтового та транспортного обладнання; патентно-ліцензійну справу; інструкції та положення з питань раціоналізації, винахідництва, технічної інформації щодо визначення розмірів винагород за винаходи і раціоналізаторські пропозиції; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення науки і техніки у сфері гірничошахтового, транспортного обладнання, механізації та автоматизації виробничих процесів, диспетчеризації і технології виробництва; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє пропозиції щодо впровадження у виробництво нової техніки та технології; плани з винахідництва та раціоналізації. Розраховує та аналізує економічну ефективність заходів щодо впровадження нової техніки та технології, готує пропозиції з цих питань. Бере участь в організації та проведенні виробничих випробувань нових видів машин, механізмів, апаратури, експериментальних робіт. Бере участь у розробленні та впровадженні найновіших принципових схем енергопостачання та схем керування механізованими виїмковими комплексами; у розробленні та складанні плану впровадження нової техніки та технології і здійснює контроль за їх виконанням та за витратами коштів на впровадження нової техніки і технології. Аналізує виробничі показники роботи технологічних ланок; виявляє резерви виробництва і бере участь у розробленні заходів щодо удосконалення технології виробництва, здійснює контроль за їх виконанням. Вивчає та пропагує вітчизняний і зарубіжний передовий досвід, досягнення науки й техніки та бере участь у розробленні пропозицій щодо їх впровадження у виробництво. Складає звітність про виконання планів впровадження нової техніки та прогресивної технології. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, що надходять, розроблення і впровадження прийнятих винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Надає допомогу винахідникам та раціоналізаторам у оформленні пропозицій, оформляє заявки на винаходи і документи на виплату авторської винагороди раціоналізаторам та винахідникам. Організовує проведення конкурсів та оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників. Оформляє і подає матеріали на преміювання за впровадження нової техніки. Веде встановлену документацію, звітність.