Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Наїзник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією наїзника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила складання щомісячних планів тренувань коней; способи обліку тренувальної роботи; правила підготовки організації та проведення заводських випробувань, змагань і виведень коней; правила кування коней; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпажі. Складає план тренувань коней. Організовує тренування і виконує контрольні роботи за їх результатами. Забезпечує виконання ветеринарно-зоотехнічних правил годівлі, догляду та утримання коней. Стежить за станом їх здоров'я та вгодованістю. Підготовляє коней до випробувань, змагань та проводить їх. Підготовляє і показує коней на аукціонах. Веде облік роботи коней. Організовує виведення коней або ветеринарну обробку, бонітування, оцінки під час продажу тощо. Утримує в справному стані закріплений за відділенням стаєнний та тренувальний інвентар. Утримує закріплені приміщення й території в санітарному стані. Додержується правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.