Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Ґрунтознавець II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ґрунтознавця - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються хімізації сільського господарства; ґрунтознавство, агрохімію; методи відбирання проб ґрунтів, добрив, продукції рослинництва; правила експлуатації лабораторного устаткування та приладів; правила ведення документації; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє і організовує виконання заходів зі збереження і підвищення родючості ґрунтів. Організовує агрохімічні обстеження сільськогосподарських земель, бере участь у них, а також у відбиранні зразків ґрунтів для аналізів. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів. Сприяє впровадженню у виробництво передового досвіду та нових методів аналізу ґрунтів, продукції, добрив. Рекомендує господарствам способи застосування органічних та мінеральних добрив, засобів хімізації. Здійснює методичне керівництво проведенням біо-, фізико-хімічних та технологічних аналізів, бере участь у лабораторних дослідженнях і польових дослідах, науково-методичних роботах з оцінки якості ґрунтів та вирощеної продукції. Складає характеристики ґрунтів, бере участь у розробленні систем добрив. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.