Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; постанови, розпорядження та інші керівні нормативні матеріали, що стосуються діяльності теплової інспекції; правила технічної експлуатації теплових мереж і котельних установок; правила використання теплової енергії; схеми підключення об'єктів до теплових мереж; основи ринкової економіки, організацію виробництва та законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює стан теплових мереж і пунктів та тепловикористовуючих установок (їх обладнання, утримування і режим роботи), раціональне використання теплової енергії споживачами. Подає пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Забезпечує тваринницькі та інші приміщення господарства водою, теплом і технологічною парою, житлові будинки холодною та гарячою водою, теплом. Додержується графіків ремонтів і технічного обслуговування теплосилового устаткування. Забезпечує експлуатацію і ремонт теплотехнічного, водопровідно-каналізаційного устаткування, ощадливе і раціональне використання палива, тепла, пари в господарстві та його підрозділах. Приймає в експлуатацію змонтоване котельне устаткування. Організовує ремонт і промивання системи опалення в житлових будинках, а також водопроводу й каналізації. Проводить облік, складає звітну документацію з теплоенергетики й паливного господарства (крім паливно-мастильних матеріалів машинно-тракторного парку) за встановленим порядком, а також стежить за зберіганням і правильним оформленням технічної документації. Складає акти на списання устаткування і подає їх для затвердження за встановленим порядком. Контролює роботу парових котлів (об'єкти держнагляду), каналізаційної станції і системи каналізації, свердловин усіх відділків, системи теплотрас, технологічну дисципліну в котельнях (збереження тепла і устаткування теплового господарства з додержанням чинних норм і правил), додержання підлеглими працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.