Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією агронома-дослідника із плодоовочівництва і виноградарства - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативні і правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і галузі рослинництва, інструктивні матеріали органів вищого рівня щодо перспектив розвитку галузі плодоовочівництва і виноградарства; сучасні технології вирощування, збирання, первинної переробки та зберігання плодових, ягідних, овочевих культур та винограду, доцільність їх застосування в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах; стан та проблеми науково-технічного прогресу в галузі, тенденції розвитку науково-технічної діяльності в Україні та у світі; сучасні методи та засоби планування і організації навчального, наукового і виробничого процесів; основи менеджменту та маркетингу; способи використання комп'ютерних технологій в галузі; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє, удосконалює та впроваджує сучасні технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства. Здійснює патентний пошук, аналізує та систематизує дані літературних джерел, обґрунтовує проведення наукових досліджень. Організовує роботи із проведення досліджень, спостережень та обліків на дослідних ділянках. Вивчає та використовує в практичній роботі методики наукових досліджень з плодоовочівництва і виноградарства. Проводить навчально-виховну роботу в колективі та навчання з підвищення кваліфікації фахівців. Розробляє програми наукових досліджень та здійснює контроль за їх виконанням. Контролює психологічну ситуацію в колективі та вживає заходів до її оптимізації. Забезпечує упровадження новітніх технологій. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.