* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном-дослідник II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома-дослідника не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони і постанови уряду з питань агропромислового комплексу; накази, розпорядження, інструкції та інші керівні матеріали органів державного управління в галузі; комп'ютерну техніку, інформаційні технології; сучасний стан, досягнення, передовий досвід у сільськогосподарському виробництві; кон'юнктуру ринку різних видів рослинницької продукції. Державні стандарти на продукцію рослинництва, основи педагогіки, психології, земельного і трудового законодавства; ринок праці і землі; організацію виробництва в аграрному секторі в умовах ринкової економіки; організацію, нормування, оплату та мотивацію праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює формування та вирішення задач, що виникають під час виконання науково-дослідної і виробничої діяльностей та ті, що вимагають для їх вирішення поглиблених професійних знань. Досконало володіє та застосовує сучасні методології і методики організації наукових досліджень. Вибирає необхідні методи досліджень, модифікує існуючі і розробляє нові виходячи із конкретних завдань. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід з теми, що досліджується. Складає програми досліджень, організовує і проводить польові, вегетаційні досліди і лабораторні дослідження з вивчення проблеми, розробляє заходи з підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу в умовах конкретних регіонів, окремих господарств; виявляє можливі, адаптовані до конкретних умов, актуальні теми науково-дослідної роботи з проблем агрономії. Веде бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій. Узагальнює результати проведеної роботи: складає звіти, реферати, статті, оформлені, відповідно до існуючих вимог, із залученням сучасних засобів редагування та друку. Упроваджує результати досліджень і розробок у виробництво. Оцінює стан агроекосистем і розробляє заходи і способи їх стабільного розвитку. Аналізує методи та технології виробництва продукції рослинництва і відтворення родючості ґрунтів, що використовуються в сучасних системах землеробства. Вивчає та впроваджує у виробництво новітні технології в галузі рослинництва. Складає прогнози і пропозиції щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур, первинної переробки та зберігання рослинної сировини. Розробляє моделі управління умовами формування запланованого біологічно повноцінного врожаю. В умовах навчального закладу виконує обов'язки викладача навчальної дисципліни агрономічного циклу, в умовах адміністративної структури - обов'язки менеджера в галузі агрономії. Дотримується законодавства про використання земель та охорону навколишнього середовища. Дотримується та контролює виконання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.