Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном відділення I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху) II категорії не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності; агротехніку і насінництво вирощуваних сільськогосподарських культур; стандарти на продукцію рослинництва; положення про оплату праці і основи її нормування; досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху). Проводить роботу з упровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва та поліпшення якості продукції. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, біорегуляторів росту, упровадження інтенсивної технології та передового досвіду вирощування й збирання сільськогосподарських культур. Веде книгу історії полів. Бере участь у розробленні технологічних карт, річних та перспективних планів і завдань з рослинництва та забезпечує їх виконання. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці та науково обґрунтованих норм виробітку і впроваджує їх. Забезпечує ефективне застосування чинних умов оплати й стимулювання праці. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і установленої звітності. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів, виховну роботу в колективі. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.