Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази Державної інспекції із заготівлі та якості сільськогосподарської продукції, методичні та керівні матеріали, що стосуються заготівлі сільськогосподарської продукції; державні стандарти, технічні умови на якість хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва; правила перевірки якості цієї продукції та правильності розрахунків за неї під час закупівлі заготівельними та переробними підприємствами; передовий досвід роботи з удосконалення закупівлі сільськогосподарської продукції, її зберігання та переробки; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить постійний нагляд за правильним визначенням якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва під час їх закупівлі заготівельними, торговельними та переробними підприємствами в сільськогосподарських організаціях та в інших товаровиробників. Контролює підготовку матеріально-технічної бази до приймання. Приймає, раціонально розміщує, додержується порядку зберігання хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва. Організовує роботу заготівельних організацій зі скорочення втрат продукції під час транспортування і зберігання. Бере участь у розробленні нормативних положень з питань поліпшення якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва. Сприяє впровадженню наукових досягнень і передового досвіду роботи сільськогосподарських підприємств та заготівельних організацій із зазначених питань. Забезпечує господарства чинними положеннями, стандартами, прейскурантами, технічними умовами, доповненнями та змінами до них. Контролює виконання та додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.