* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні показники готової продукції, властивості і рецептури жирів; будову і правила експлуатації устаткування своєї дільниці; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного ведення робіт з холодоагентами; вимоги до якості готової продукції і методи її контролю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування кулінарних та кондитерських жирів на автоматичній лінії. Розраховує жирові компоненти і змішує їх. Регулює подавання холодоагенту для охолодження жирів та вугільного газу для одержання потрібної консистенції жирів. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Контролює виробничий процес і якість готової продукції за допомогою засобів автоматики та результатами аналізів. Відбирає проби. Веде технічну документацію.