Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Черговий стрілочного поста 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: посадову інструкцію старшого чергового та чергового стрілочного поста; правила та норми з охорони праці та технічні норми безпеки; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову стрілочних переводів, правила переведення та замикання нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів; принцип роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв; правила утримання стрілочних переводів у належному стані; порядок освітлення стрілочних покажчиків; правила огородження несправних стрілочних переводів; будову гальмових башмаків та правила користування ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Переводить та замикає нецентралізовані стрілки під час приготування маршрутів для приймання, відправлення, пропускання поїздів і виконання маневрової роботи - у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту. Перевіряє вільність колії приймання поїзда, контролює прибування та відправлення поїздів у повному складі. Гальмує та закріплює поїзди та вагони гальмовими башмаками. Утримує в справності та чистоті освітлювальні стрілочні покажчики, інвентар та сигнальне приладдя. Закріплює послаблені болти, інвентар та сигнальне приладдя, контролює технічний стан. Чистить, змащує стрілочні переводи.

Спеціалізація
Старший черговий стрілочного поста тарифікується на один розряд вище чергових стрілочних постів, якими він керує, або самостійно обслуговує стрілочні пости на коліях приймання, відправлення та пропускання поїздів, перелік яких установлюється начальником відділку залізниці.