Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний титестер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у виробництві чаю: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази вищих органів та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; теоретичні основи технології виробництва чаю; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій; типові технологічні процеси виробництва чаю; технічні умови, що ставляться до сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів; органолептичні ознаки сировини та готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; основи економіки, законодавство про працю, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивної технології виробництва чаю, розроблення та освоєння нових видів готової продукції. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва чаю, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці. Бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості. Контролює виконання технологічного процесу виробництва чаю, правильну та раціональну експлуатацію технологічного устаткування. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжних матеріалів та напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання. Своєчасно звіряє чай-сировину з еталоном методом дегустації та опротестовує неякісну сировину. Складає купажні суміші за заданою рецептурою, розробляє нові рецептури. Стежить за виконанням затверджених інструкцій та рецептур. Контролює якість сумішей чаю методом дегустації, забезпечує якість робіт з пакування готової продукції (зовнішній вигляд упаковки, вага одиниці упаковки). Контролює правильність складування та витрат чаю-сировини за термінами надходження. Організовує відбір проб для дегустації (чаю-сировини, купажної суміші, готової продукції) від кожного чаєпакувального автомата за заданою періодичністю. Контролює умови зберігання сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів. Забезпечує перевірку чайної сировини, готової продукції на вміст токсичних матеріалів, пестицидів, домішок заліза та інших сторонніх домішок згідно з державними стандартами. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій на готову продукцію - чай. Організовує нагляд за станом роботи контрольно-вимірювальних приладів, забезпечує їх своєчасну періодичну державну перевірку. Веде первинний облік сировини та готової продукції.