Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Дояр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дояра 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи анатомії та фізіології тварин; будову вим'я; фізіологію молокоутворення та молоковіддачі; ознаки наближення отелення та правила приймання новонароджених телят та їх ветеринарної обробки; правила годівлі худоби, догляду за нею в перший період після отелення; методи роздоювання корів та первісток і підвищення їх молочної продуктивності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить доїння корів вручну в родильному відділенні. Годує тварин і виконує всі роботи з догляду за ними. Роздоює первісток. Застосовує методи роздоювання корів та первісток, які дають змогу підвищити їх молочну продуктивність. Здійснює ветеринарну обробку новонароджених телят. Надає допомогу тваринам під час отелення. Виконує роботи із забезпечення чистоти родильного відділення. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.