Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Зоотехнік з контролю якості продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; анатомію, фізіологію тварин та птиці; вимоги, умови та стандарти на продукцію, особливості годівлі та утримання тварин; методи і техніку оцінки якості продукції; технологію, економіку та організацію виробництва; чинні положення з оплати праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює додержання технології виробництва та якість тваринницької продукції. Упроваджує у виробництво досягнення науки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної системи управління якістю праці та продукції. Визначає відповідність продукції вимогам державних стандартів. Бере участь в атестації якості продукції під час її реалізації. Організовує технологічний процес з метою збільшення кількості та поліпшення якості продукції. Контролює додержання технології забою тварин і таврування м'яса, а також терміни та графіки реалізації продукції на заготівельних пунктах. У спірних випадках вимагає проведення спеціальної експертизи і одержання висновку державної інспекції з якості. Бере участь у визначенні забійної ваги і категорії тварин, що здаються на м'ясокомбінат. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.