Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Зоотехнік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією зоотехніка II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; анатомію, фізіологію і годівлю тварин; досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва; технологію виробництва продукції тваринництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; системи оплати праці; державні стандарти на продукцію тваринництва; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить зоотехнічну роботу на фермах, забезпечуючи підвищення продуктивності тварин, зростання виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх якості з найменшими затратами праці і засобів. Бере участь у розробленні поточних і перспективних планів та завдань стосовно тваринництва і забезпечує їх здійснення. Виконує заходи, передбачені планом племінної роботи. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ, кормової бази. Забезпечує впровадження на фермах прогресивних методів утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин, прогресивних систем оплати праці. Веде роботу з підвищення продуктивності тварин. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів. Бере участь у розробленні та впровадженні досконалішої технології виробництва продукції тваринництва, технічно обґрунтованих норм обслуговування. Забезпечує ефективне застосування чинних норм з оплати праці, веде технічну документацію, організовує облік та складання встановленої звітності з зоотехнії. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.