* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник рекуперації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рекуперації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес рекуперації та ректифікації розчинників; будову та правила обслуговування устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості отриманого продукту; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; режим догляду за устаткуванням; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес рекуперації та ректифікації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Стежить за станом та роботою устаткування, яке обслуговується. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.