* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів
Інструкція для посади "Варник косметичної маси 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент та основні властивості сировини, матеріалів та напівфабрикатів; режим виробництва косметичних мас; органолептичні ознаки, що характеризують процес варіння та його закінчення; правила відбору проб; будову та принцип роботи обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес варіння косметичних мас у котлах під керівництвом варильника більш високої кваліфікації згідно з робочою інструкцією: готує сировинні компоненти до завантаження (подрібнює, плавить, розчиняє), емульгує, охолоджує, змішує і парфумує косметичні маси. Завантажує сировину, вивантажує готову продукцію. Веде органолептичний контроль за процесом варіння та визначення його закінчення. Перевіряє справність варильного устаткування та усуває дрібні несправності у його роботі. Відбирає проби та здає на аналіз.