Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інструктора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, положення, інструкції та розпорядження органів управління; правила з питань організації експлуатації засобів електрозв'язку та оброблення телефонно-документального обміну; організацію виробничого процесу; технологію оброблення телефонно-документального обміну; тарифи на послуги електрозв'язку; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, Правила користування місцевим телефонним зв'язком, Правила користування телеграфним зв'язком, Правила користування проводовим мовленням; інструкції про порядок розгляду скарг; систему оплати праці в підгалузі; порядок оформлення і ведення виробничої документації; правила роботи з обчислювальною технікою; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; Закон України "Про захист прав споживачів"; Закон України "Про звернення громадян"; Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях; інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язку; інструкцію про організацію інформаційно-довідкового забезпечення клієнтів; рекомендації щодо оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів; основи трудового законодавства; Закон України "Про охорону праці".

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Інструктує працівників з питань загальної експлуатації електрозв'язку. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості обслуговування споживачів. Здійснює контроль за організацією технологічного процесу надання послуг електрозв'язку, за своєчасною і якісною обробкою телефонно-телеграфного обміну та за виконанням працівниками правил загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Інструктує та контролює працівників відділень "Телекомсервіс" та поштових відділень зв'язку з питань надання послуг електрозв'язку та правильного застосування тарифів на ці послуги. Спільно з працівниками поштових відділень зв'язку перевіряє якість наданих послуг електрозв'язку. Контролює отримані та оприбутковані доходи, веде накопичувальну відомість. Звіряє первинні документи ф.МТФ4, МТФ5 з роздруками машини та оприбутковані доходи з даними щоденника ф.130. Контролює облік дебіторської заборгованості за послуги електрозв'язку, аналізує причини виникнення дебіторської заборгованості, здійснює заходи з її усунення. Готує необхідні матеріали юрисконсульту для подання позовно-претензійних заяв до судових органів. Бере участь у маркетингових дослідженнях. Контролює якість інформаційно-довідкового забезпечення. Вивчає та розповсюджує передові методи праці. Розслідує скарги та претензії з питань надання послуг та користування послугами, дає на них відповіді. Аналізує причини виникнення скарг, вносить пропозиції щодо їх усунення. Веде облік показників якості роботи. Контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок. Контролює оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів і продажу послуг, відділень "Телекомсервіс", переговорних пунктів, розміщення рекламно-інформаційних та довідкових матеріалів.