Категорія - Професіонали |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-дизайнера з ландшафтного будівництва - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство України з організації та здійснення будівництва; будівельні норми, правила та стандарти; методичні та інші матеріали з виконання робіт з ландшафтного будівництва; основні стилі ландшафтного проектування та дизайну; сучасні технології та способи виконання робіт з ландшафтного будівництва; фізичні властивості споруд; правила, технологію прокладання інженерних комунікацій, установлення інженерного устаткування на об'єктах ландшафтного будівництва; види, властивості матеріалів, виробів, конструкцій та інш. деталей, що застосовуються при ландшафтному будівництві; стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, вироби, конструкції; вимоги до якості виконання робіт; особливості методів ландшафтного будівництва у регіонах, де виконуються роботи; вимоги до способів розроблення робочих креслень, макетів, малюнка, живопису; вимоги до складання розбивочних, посадкових креслень, опорного, ситуаційного, генерального, дендрологічного планів ділянки, функціонального та структурного планів зонування ділянки, проекту системи автоматичного поливу та штучних водойм, прив'язування проекту до наявних споруд, огорожі, груп насаджень, інженерних комунікацій тощо; правила складання технічної та звітної документації; способи розмітки на місцевості доріжок, майданчиків, підпірних стінок, бесідок, пергол, рокаріїв, альпінаріїв, штучних водойм, інших споруд та інш.; основні вимоги до улаштування систем ландшафтного освітлення; правила та методи діагностики деформації та загрози руйнування об'єктів ландшафтного будівництва; основні вимоги проектування та дизайну; правила та способи виконання інженерного обмірювання; правила роботи з фотографічною, геодезичною, організаційною та обчислювальною технікою; основи економіки, організації будівельного виробництва, праці та управління; основні технічні характеристики та правила безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки, виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує комплекс інженерних робіт з ландшафтного будівництва. Здійснює підготовку технічного завдання на проектування об'єктів ландшафтного будівництва, ескізне проектування, проектні роботи та посадкове креслення. Здійснює підготовку будівництва на ландшафті, що включає складання таких схем: розбивання доріжок, майданчиків, патіо, під'їзних колій; встановлення малих архітектурних форм (пергол, гротів, скульптурних композицій, вазонів тощо); вертикального планування території; розмітки ландшафтних та рослинних композицій, альпінаріїв, підпірних стінок, водойм тощо; дренажу, зливної каналізації, систем зрошення (природного, автоматичного, крапельного тощо); електротехнічної садового освітлення. Здійснює безпосереднє керівництво виконання проекту та організовує його реалізацію, що включає: прив'язку профілю ділянки до проекту; улаштування рельєфу ділянки (терасовані та "гірські" схили, підпірні стінки, "лісові яри", гірки, западини тощо); підготовка місць для посадки рослин (клумби, квітники, рокарії, альпінарії, вертикальне озеленення тощо); розмітку та влаштування газонів, доріжок, майданчиків, штучних водойм (ставків, басейнів, струмків, водоспадів, каскадів, фонтанів тощо); прокладання інженерних комунікацій та дренажної системи; встановлення малих архітектурних форм; улаштування систем ландшафтного освітлення (зовнішнього, внутрішнього, підводного) та систем автоматичного поливу тощо, здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності та якості виконання робіт з ландшафтного будівництва, запобігає виникненню дефектів у роботі. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт з ландшафтного будівництва. Забезпечує дотримання вимог проектно-кошторисної та технологічної документації. Складає необхідну виконавчу, технічну, звітну документацію.