* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Провідний лектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лектора (екскурсовода) 1-ї не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; найновіші дослідження і методичну літературу з проблем науково-освітницької роботи; тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; культуру мови; правила літературної вимови, лексику української та інших мов; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідно до встановлених норм проводить екскурсії і читає лекції на експозиціях, виставках, відкритому зберіганні фондів і музейних об'єктах. Розробляє нові екскурсійні і лекційні теми. Відповідно до нових матеріалів і вказівок методиста вносить доповнення і зміни в екскурсії і лекції. Працює над удосконаленням методики проведення екскурсій і лекцій. Бере участь у підготовці методичної документації, прослуховуванні екскурсій і лекцій, пропаганді, організації і проведенні науково-освітніх заходів.