* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Провідний методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії; вітчизняний та світовий досвід в галузі бібліотечної справи; основи організації методичної роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за ділянку роботи у відділі (секторі) бібліотеки (ЦБС). Розробляє методичні матеріали з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Бере участь у розробці перспективних і поточних планів роботи відділу (сектора). Здійснює аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Систематизує та аналізує матеріали щодо діяльності бібліотек, готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи. Сприяє впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Бере участь в організації і проведенні нарад, семінарів, лекцій, висновок, а також у підготовці посібників і методичних матеріалів.