Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення фтористого бору 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення фтористого бору 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему дільниці виділення фтористого бору; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості олеуму, борного ангідриду, тетрафторборату калію, фтористого бору, лугу; суть і правила регулювання технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення фтористого бору відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування з одержання фтористого бору. Контролює дотримання технологічного регламенту, приготування розчину борного ангідриду в сірчаній кислоті, осушування, нейтралізацію реакційної маси, вихід та кількість продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку реакторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Розраховує дозовані компоненти. Керує підлеглими робітниками.