* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення сірки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему виділення сірки шляхом спалювання сірководню; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на робочому місці; фізико-хімічні властивості сірководню, каталізатора, сірки; правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення сірки шляхом спалювання сірководню на бокситовому каталізаторі відповідно до робочої інструкції. Приймає паливний газ, сірководень, веде каталітичну реакцію одержання сірки, допалює сірководень та сірку. Регулює температуру в реакторах, в печі допалювання сірководню, кількість повітря та паливного газу, що подаються в піч допалювання, тиск паливного газу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує газодувки, реактори, сіркоуловлювачі, печі допалювання сірководню. Відбирає проби газів після печі допалювання.