Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: архітектуру особливо складних електронно-обчислювальних комплексів, міні ЕОМ, сучасних комп'ютерів; класифікацію обчислювальних машин за способом обробки інформації, за принципом дії та ступенем універсальності; класифікацію ЕОМ, міні ЕОМ, комп'ютерів за умовами програмування та використовуваної елементної бази; конструктивні особливості, будову, кінематичні, електричні та електронні схеми усіх вузлів, блоків, агрегатів сучасних ЕОМ і копіювально-розмножувальних машин всіх систем; правила ремонту, налагодження, складання, монтажу та перевірки машин в цілому; способи відновлення особливо складних та відповідальних вузлів та деталей; допустимі навантаження на працюючі вузли, агрегати, блоки; технічні умови на ремонт, випробування та здавання особливо складних обчислювальних систем; правила оформлення документації на складний ремонт та випробування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує капітальний ремонт і обслуговування складних обчислювальних машин, інформаційно-перетворювальних комплексів, міні ЕОМ, комп'ютерів, фактурних машин, напівавтоматів, електронних вузлів, принтерів, скануючих пристроїв, моніторів, увідно-вивідних пристроїв, електрографічних апаратів безперервного копіювання, ротаційного та стрічкового типу. Відновлює та замінює особливо складні вузли, механізми та деталі. Перевіряє та відновлює електроустаткування, електроапаратуру та монтаж електросхем. Виконує загальне складання, регулює та здає в експлуатацію за типовими схемами ЕОМ, міні ЕОМ, комп'ютер. Вивіряє машини в роботі за типовими схемами комутації ЕОМ різного типу для паралельної роботи та здає їх в експлуатацію.