Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність управління; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного структурного підрозділу управління. Готує матеріали керівництву для аналізу та оцінки стану справ у межах окремого напряму роботи структурного підрозділу управління. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності структурного підрозділу управління з питань реалізації прийнятих програм, що відповідають напряму його роботи. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів та розробці інструктивних і методичних документів у сфері безпосередньої діяльності. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою структурного підрозділу управління, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів з питань, що стосуються його компетенції. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід щодо відповідного напряму діяльності. Виконує доручення керівництва структурного підрозділу управління в межах наданих йому повноважень. Організовує роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу структурного підрозділу управління згідно із затвердженим планом.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти структурний підрозділ управління в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління; формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.