Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Контролер продукції збагачення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи комплексних випробовувальних установок, пробообробного обладнання, засобів вимірювань та іншої апаратури, застосовуваної для випробовування і контролю якості, правила користування ними; технологічні схеми переробки сировини; діючі технічні умови або стандарти на сировину, що надходить, та готову продукцію; способи контролю якості; види браку під час видобування, переробки, складування та некондиції; методи добору, оброблення та випробовування проб, а також правила атестації продукції; правила підготовки, маркування, вивантажування сировини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за виконанням встановленої технології під час добування, переробки, складування, зберігання та вантаження сировини, напівфабрикатів і готових продуктів збагачення на дробильно-сортувальних та збагачувальних фабриках, що мають у схемах: до двох стадій дробіння, до двох класів класифікації за величиною і одну стадію сухого та мокрого збагачення; приймання вихідної сировини за якістю. Застосовує під час контролю електрофізичні прилади. Проводить добір, оброблення, пакування, маркування, доставку, зберігання проб, ситові та інші аналізи, а також механічне випробовування. Робить перевірки відповідності якості продукції діючим технічним умовам та стандартам. Спостерігає за станом і роботою вимірювальної апаратури. Проводить атестацію відвантажуваної продукції. Виписує партіонні сертифікати. Веде журнал з випробовування сировини і продукції за класом та сортаментом. Складає акти на сировину, що не відповідає встановленим технічним вимогам. Веде облік корисної копалини, що видобувається або відвантажується.