* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва окису хрому, хромового ангідриду, біхромату калію та натрію, монохромату натрію; фізико-хімічні основи та суть процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні властивості сировини; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Координує роботу з ведення технологічних процесів виробництва хромових сполук (хромогого ангідриду, біхромату калію і натрію, монохромату натрію, окису хрому): нейтралізації, розкладання, відновлення, випарювання, кристалізації, фільтрації, центрифугування, сушіння. Контролює хід технологічних процесів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів, вихід та якість готового продукту, приймання і передачу в інші цехи напівпродуктів та продуктів. Виконує розрахунки з використанням хімічних рівнянь. Стежить за роботою всього устаткування. Керує апаратниками, які зайняті у виробництві.