Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації і правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів; виробничі потужності, експлуатаційні характеристики, інструкції і конструкцію устаткування; технологічні схеми; будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; інструкції щодо поводження з метанолом, інструкції з виконання вогне- і газонебезпечних робіт тощо; правила та інструкції, що стосуються діяльності інженера з експлуатації устаткування; основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує стійкий і ефективний режим роботи устаткування, встановлений заводами-виготовлювачами та оперативними вказівками диспетчерської служби, дотримання правил експлуатації, технічного обслуговування. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи устаткування, установок, споруд; вишукує можливості щодо оптимізації режиму їх робіт. Контролює своєчасне ведення технологічної документації персоналом. Вносить необхідні зміни, доповнення в схеми, креслення, експлуатаційні інструкції. Упроваджує системи комплексного регламентованого обслуговування. Проводить інструктаж і навчання робітників безпечним методам ведення робіт. Організовує облік витрат і дотримання питомих норм паливно-енергетичних ресурсів, мастила, масел та інших матеріалів, необхідних для експлуатації, і впроваджує заходи щодо їх зниження. Складає заявки на інструмент, спецодяг та інші матеріали. Здійснює контроль за дотриманням персоналом експлуатаційних інструкцій. Бере участь у складанні графіків ремонту, у розбиранні причин аварій, відмов у роботі устаткування, розробляє заходи щодо їх запобігання.