Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Кінооператор-постановник II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора-постановника - не менше 2 років, створення не менше 2 повнометражних художніх фільмів на високому художньому рівні з відмінною якістю зображального матеріалу.

Знає та застосовує у діяльності: чинні державні стандарти і технічні умови; нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи художнього кіноосвітлення і кінокомпозиції; методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомок; кольорознавство, експонометрію; кіноматеріали, їх характеристики і технологію обробки; кінознімальну апаратуру; світлотехніку; засоби операторського транспорту; допоміжну техніку; історію образотворчого мистецтва; основи кінодраматургії, кінорежисури, історію національної і світової кінематографії; основи технології, організації та економіки фільмовиробництва; найновітніші досягнення національного і світового кіномистецтва і кінотехніки; правила експлуатації кінознімальної апаратури і обладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Реалізує засобами кінооператорського мистецтва задум всього керованого кінорежисером-постановником творчого колективу, який створює фільм. Забезпечує спільно з ним високий художній рівень фільму та його зображальне трактування (влучні портретні характеристики всіх основних персонажів фільму, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, а також колористичне вирішення кінокартини в цілому, фотографічну і технічну якість зображення), раціональне використання всієї операторської техніки. Керує операторською групою, організовує її роботу. Проводить роботу з удосконалення технології, скорочення витрат плівки, електроенергії, а також з використання резервів і запобігання операторському браку. Бере участь разом з автором сценарію, кінорежисером-постановником і художником-постановником у роботі над кіносценарієм (творчо-виробничою розробкою літературного сценарію), а також над режисерським сценарієм, виїжджає на вибір місць натурних зйомок. Бере участь, у разі потреби, в роботі над літературним сценарієм у частині його втілення в кінематографічних образах, виїжджає на місця подій і можливих зйомок. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму в частині всіх творчих, організаційних і технічних питань, а також у складанні календарно-постановницького плану і генерального кошторису на постановку фільму по розділах, пов'язаних із зображальним вирішенням. Затверджує разом з кінорежисером-постановником і художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів, меблів, реквізиту, а також планування та архітектурні і конструкторські розробки декорацій. Веде роботу з кінооператором комбінованих зйомок з метою створення єдиного стильового характеру зображального вирішення фільму. Бере участь у затвердженні гриму, проводить зйомки кінопроб акторів. Здійснює у разі виробничої потреби операторські проби плівки, гриму і костюмів персонажів тощо. Встановлює світловий і кольоровий режим картини, складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв, бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Приймає спільно з режисером-постановником, художником-постановником готові декорації, меблі, реквізит, бутафорію і костюми. Встановлює час зйомок натурних кадрів, визначає спільно з режисером-постановником, художником-постановником і директором знімальної групи місце і розташування декорацій на натурних майданчиках. Забезпечує виконання планових завдань і економне витрачання кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Вживає разом з кінорежисером-постановником і директором знімальної групи заходів, що забезпечують відповідність фактично відзнятого метражу тому метражеві, який затверджено у режисерському сценарії. Контролює якість виготовлення написів, шторок, затемнень, витиснень, напливів та інших лабораторних робіт. Дає вказівки і контролює роботи установників світла цеху обробки плівки по друку позитива (світловий і колірний паспорт). Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю еталонну і контрольні копії картини. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії. Забезпечує здавання якісних вихідних матеріалів. Здійснює проведення експериментальних робіт в галузі кінозображального мистецтва. Пропагує і впроваджує технічні і творчі новації.