Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Організатор трюкових зйомок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сфері трюкової та режисерської діяльності - не менше 7 років. Наявність звання "майстер спорту".

Знає та застосовує у діяльності: закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України; інструктивні та методичні документи, що стосуються проведення трюкових робіт, національні і світові тенденції розвитку трюкової діяльності; можливості ефективного використання технічних засобів, реквізиту, приладів тощо; порядок розроблення і затвердження планів (технічних завдань) трюкових зйомок (сцен); сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання договорів (контрактів); національні і світові досягнення науки в сфері кінематографії та мистецтва; основи акторського мистецтва, режисури у кінематографії, образотворчого мистецтва, економіки праці і управління, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, психології, етики, ділового спілкування і ведення переговорів, фізичного виховання; правила використання технічних засобів та приладів під час виконання трюкових номерів; правила охорони праці та безпечного ведення трюкових робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє та узгоджує режисерський сценарій в частині сцен, де використовуються трюкові номери. Організовує підбір та подання керівництву на затвердження каскадерів, осіб, що їх підстраховують, інших фахівців; підготовку переліку технічних приладів та пристроїв, реквізиту та інших засобів та предметів праці, необхідних для виконання (репетицій) трюкових зйомок (сцен). Розробляє плани (технічні завдання) трюкових сцен, засобів, методів та прийомів виконання трюків, кошторис на здійснення відповідних робіт. Організовує і (або) проводить з підлеглими перед початком тренувань, репетицій та виконань трюкових зйомок (сцен) детальний інструктаж з безпечного їх виконання. Контролює випробування технічних пристроїв та підстрахувальних засобів, складає відповідний акт. Разом з керівництвом зйомок дає дозвіл на початок виконання трюкових номерів. Керує діями каскадерів, осіб, що їх підстраховують, в період виконання (репетицій) трюкових зйомок (сцен). Виконує розробку трюкових зйомок (сцен) у відповідності до режисерського сценарію та з врахуванням вимог служби охорони праці з детальним описом виконання трюків, необхідних заходів безпеки, визначенням чисельності виконавців (каскадерів, осіб, що їх підстраховують), їх дій та місця знаходження. Підбирає, розробляє та готує засоби підстраховування, індивідуального захисту та спеціальних пристроїв, необхідних для виконання трюків. Консультується щодо використання піротехнічних засобів та ефектів з піротехніком, іншими фахівцями. Контролює розмітку місць вибухів, меж безпечних зон, розробку заходів та стан технічних засобів щодо захисту людей та апаратури під час виконання піротехнічних ефектів. Призупиняє подальше виконання трюкових зйомок (сцен), якщо під час репетиції чи на початку трюку виявляються суттєві недоліки, що несуть із собою небезпеку для здоров'я каскадерів та осіб, що їх підстраховують. Організовує проведення імітаційних трюків (без застосування послуг каскадерів) та визначає їх подальше використання у трюковій діяльності. Несе відповідальність за виконання трюкових номерів у відповідності до прийнятого плану (технічного завдання) проведення трюкових зйомок (сцен); забезпечення трюкового майданчика заходами безпеки та охорони праці; правильність та узгодженість дій каскадерів. Організовує роботу з підвищення кваліфікації каскадерів, організації тренувань, здавання іспитів, заліків, тестів, проходження підлеглими медичних оглядів, вивчення і впровадження науково-технічних досягнень, передового національного та світового досвіду у сфері трюкової діяльності. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу каскадерів, забезпечення і збереження їх зайнятості та рівня кваліфікації.