Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Мельник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схеми технологічних процесів підготовки зерна до помелу, розмелювання та просіювання; будову та принцип роботи розмельного, просіювального, зерноочисного та допоміжного устаткування; борошномельні властивості продовольчих та фуражних культур; норми витрат сировини, стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; умови ефективної роботи устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес розмелювання продовольчих та фуражних культур (зернових, бобових та ін.) на вальцьових млинах продуктивністю до 50 т зерна за добу та всіх жорнових млинах із виконанням операцій з підготовки зернопродуктів до помелу: очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна, гідротермічно оброблює зерно, готує помельні суміші. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна на розмелювання, заданий ступінь здрібнення (величини продуктів розмелювання), якість проміжного та кінцевого продукту. Зважує, пакує та транспортує борошно. Регулює за допомогою різних пристроїв паралельність робочих площин, верхнього та нижнього каменів жорнових посадів, вальців, правильність установлення бігуна, площини посадки обручів, швидкість руху та продуктивність. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. На невеликих млинах веде документацію з обліку сировини та готової продукції.