Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер робіт на металопокриттях 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера робіт на металопокриттях 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та Державні стандарти на приймання особливо складних деталей і виробів після металопокриття; інструкцію з визначення якості металопокриттів різних видів; чистоту поверхні, яка вимагається, та товщину шару покриття; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; методи визначення параметрів шорсткості поверхні; способи підготовки деталей з різних металів для всіляких покриттів; матеріали, які застосовуються в гальваностегії, та їх основні властивості; систему допусків, посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює особливо складні деталі та вироби з поверхнями, важкодоступними для перевірки, і труби різного сортаменту після металопокриття. Виконує поопераційний контроль в процесі нанесення розмірного та захисно-декоративного покриття. Перевіряє чистоту поверхні покриття візуально. Виявляє товщину покриття хімічними або фізичними методами. Визначає пористість та міцність зчеплення покриття з основним металом. Градуює магнітні товщиноміри для контролю товщини шару покриття. Визначає види і причини браку та розробляє профілактичні заходи щодо його запобігання.

Приклади робіт
Втулки головних шатунів авіадвигунів - контроль після покривання сплавом олово-свинець. Деталі електроперетворювачів вертольотів - контроль після розмірного хромування. Деталі приладів, які працюють в корозійному середовищі та при високих температурах (пірометричні прилади) - контроль після нарощування чорного хрому. Підшипники ковзні - контроль після бінарного антифрикційного покривання.