* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Бакелітник (просочувальник) 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: найменування та призначення найважливіших частин і принцип дії устаткування, яке обслуговує; процес покриття відливок резолом, час витримки під вакуумом та під тиском і режим сушіння; методи випробування після просочування; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів; властивості резольних смол та їх розчинників.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Покриває зовнішні і внутрішні поверхні простих деталей та відливок середніх і малих габаритів та просочує вузли нескладної конфігурації резольними, гліфталевими та іншими смолами (складами) ручним способом на бакелізаційних апаратах та у ваннах. Готує відливки та вироби під бакелізацію. Сушить відливки і вироби, які покриті резолом. Готує до роботи ванни та сушильні електропечі. Завантажує та розвантажує деталі із сушильної печі.

Приклади робіт
Покривання та просочування смолами: конденсатори; корпуси масляних фільтрів дизелів; корпуси та кришки паливних насосів; плити гетинаксові та текстолітові монтажні різних розмірів з великою кількістю отворів, виїмок з нанесеними на них цифрами, буквами та знаками.