* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Стерилізаторник матеріалів та препаратів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси стерилізації; конструкцію та принципи роботи всіх вузлів та систем установок з радіаційної і газової стерилізації, електричні схеми, правила та інструкцію з експлуатації; основи дозиметрії та правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів; види і призначення виробів та матеріалів, які стерилізуються; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами, правила безпечної роботи з джерелами радіаційного випромінювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес радіаційної або газової стерилізації виробів та матеріалів медичного призначення, готує установку до вмикання, вмикає установку, стежить за роботою всього обладнання установки, ліквідує відхилення технологічного процесу, які виникають; керує роботою стерилізаторників, які входять до складу зміни; контролює радіаційну обстановку за показаннями дозиметричних приладів; вимикає установку; веде журнали: приймання-передавання змін, запису технологічного процесу, обліку несправностей, обліку роботи обладнання, приймання та видавання продукції. Усуває несправності, які виникають в процесі роботи обладнання.