Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Інструктор слухового кабінету I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора слухового кабінету - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів; основні знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія (сурдопедагогіка)"; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей; методики обстеження слуху, слухопротезування, розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи; типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади слуху; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення слухових кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, сурдопедагогічної науки та практики; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з учнями відповідно до чинної програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з вадами слуху про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих пісень, віршів. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови учнів, здійснює методичне керівництво роботою слухового кабінету в школі. Працює над виробленням слухо-зорової основи для сприймання учнями усної мови за допомогою слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої мови, наближеної до природного звучання мови людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень про світ немовних звуків. Розвиває в учнів здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв'язки з батьками, вчителями, вихователями; надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей. Постійно удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Планує роботу, проводить аналізи результатів, веде необхідну документацію.