* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Біохімік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біохіміка II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва продуктів біосинтезу; властивості і хімічний склад продукції, яка випускається; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; відповідні стандарти, технічні умови, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та біохімічного контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розроблює та веде технологічні процеси з фракціонування мікробіологічних продуктів, а також з очищення та концентрації бактеріальних токсинів та виготовлення живильних середовищ. Контролює біохімічні параметри, які регулюють хімізм обміну речовин на сталях технологічного процесу. Розробляє методики та проводить хімічний контроль реактивів, сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Перевіряє хімічний склад і властивості готової продукції. Забезпечує своєчасне точне заповнення документації, яка відображає стан біохімічних процесів в процесі виробництва продуктів біосинтезу. Проводить роботу з удосконалення технологічного процесу і методів біохімічних аналізів. Бере участь у науково-дослідній роботі, систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід в галузі виробництва і біохімічного контролю продуктів біосинтезу. Проводить роботи відповідно до робочої інструкції, яка відображає основні положення службових обов'язків.