* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника центрифугування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способ розділення суспензій та емульсій; технологію ведення процесу центрифугування; фізико-хімічні властивості емульсій, які розділяються, тонких суспензій, рідких неоднорідних сумішей; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; вимоги до сировини; державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; методику розрахунку промивки залежно від питомої ваги маточного розчину; режими та параметри ведення технологічного процесу; вимоги котлонагляду до апаратів, що працюють під тиском, в процесі їх обслуговування; правила налагодження устаткування; слюсарну справу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складні періодичні процеси центрифугування вибухо- та вогненебезпечних продуктів на зверхцентрифугах зі швидкістю 10000-15000 об./хв. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Заміряє витрати сировини та вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом і роботою технологічного устаткування. Виконує роботи по ремонту устаткування.

Приклади робіт
Центрифугування нітролаків, нітроемалей і подібних продуктів на основі нітроклітковини, алкідних, кремнійорганічних лаків.