Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Комендант аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року або професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві і стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень; правила внутрішнього трудового розпорядку; первинний облік та звітність; основні положення трудового законодавства; правила перевезення пасажирів, багажу і вантажів авіаційним транспортом; положення про готель, депутатську, кімнату відпочинку пасажирів з дітьми; правила експлуатації будинків та споруд; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами з утримання будинку (аеровокзалу, агентства), службових приміщень та прилеглих територій в належному стані відповідно до норм виробничої санітарії та пожежної безпеки. Організовує своєчасний ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації, дверей, вікон тощо, прибирання приміщень, одержання необхідного знаряддя, предметів господарського обслуговування, канцелярських товарів. Забезпечує збереження та утримання в робочому стані майна, що знаходиться в приміщеннях будинку. Веде облік наявності майна, предметів господарського обслуговування та матеріалів, складає встановлену звітність. Контролює додержання витрат господарських матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює роботу щодо забезпечення приміщень будинку технологічним обладнанням, засобами інформації, меблями за переліком та у кількості, визначеній згідно з відомчими нормами технологічного проектування відповідних будинків. Керує роботами з внутрішнього оформлення будинків, благоустрою, прибирання прилеглих територій. Здійснює безпосереднє керівництво робітниками господарської групи. Організовує обслуговування пасажирів в аеровокзалі, утримання в належному стані залів, кімнат та службових приміщень робітників, що зайняті пасажирськими перевезеннями, ремонт та зміну меблів, обладнання та інвентарю аеровокзалу, безперервну роботу камер схову та забезпечує їх необхідним обладнанням. Забезпечує встановлення в залах та кімнатах аеровокзалу засобів наочної інформації, зовнішнє оформлення будинку вокзалу, постійний контроль за додержанням чистоти, порядку та охайності в залах та кімнатах аеровокзалу та на привокзальній площі. Запроваджує засоби механізації та автоматизації процесів обслуговування пасажирів, проводить періодичну інвентаризацію. Здійснює контроль за роботою сторонніх організацій в аеровокзалі та на привокзальній території. Вивчає зауваження та пропозиції громадян та вживає заходів з усунення недоліків. Планує роботу, складає графіки чергування виконавців. Проводить виховну роботу в колективі, контролює додержання трудової та виробничої дисципліни.