* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник нейтралізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нейтралізації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть і правила ведення технологічного процесу нейтралізації, будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, готової продукції; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес нейтралізації, а також простий процес нейтралізації кислот, різних розчинів та інших продуктів лугом, аміаком та іншими нейтралізуючими засобами або процес нейтралізації лужних розчинів кислотами з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Приймає сировину та розчини у видаткові ємкості, нейтралізує до встановленого pH. Розділяє жирні кислоти і солі шляхом відстоювання та наступного розшарування. Промиває жирні кислоти у промивачі сірчаною кислотою та водою. Регенерує фільтри. Передає розчини на подальше перероблення. Контролює роботу очисних установок після реакторів та видаткових ємкостей. Обслуговує насоси.

Приклади робіт
Ведення процесу нейтралізації каустичного магнезиту азотною кислотою в апаратах закритого типу (реакторах) до встановленого pH. Ведення процесу нейтралізації лугами жирних кислот у виробництві себацинової кислоти та моноефірів у виробництві пластифікаторів, нейтралізації кислих стоків содовим розчином. Ведення процесу нейтралізації та керівництво апаратниками у виробництвах: барбітуратів, сульфамідів, аміназину, котарнину, гістідину, піперазину, цистаміну, саліцилових препаратів, іонообмінних смол, ціанурової кислоти.