* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випаровування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випаровування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть технологічного процесу та технологічний режим, будову устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; схему комунікацій; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випаровування рідин або зріджених газів з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Провадить аналізи. Обслуговує технологічне устаткування. Обліковує витрати сировини та виробленої продукції. Приймає устаткування з ремонту. Провадить роботу з технічного обслуговування устаткування, комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів.